VESTI

  • VESTI
  • Stručno usavršavanje za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Stručno usavršavanje za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

workers 01 1240237 1920x1280

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU (SPECIJALIZOVANA OBUКA)

 

Namena obuke

Obuka je namenjena licima kojima je potrebno da se efikasno pripreme i polože stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali i poslodavcima i zaposlenima koji žele da se osposobe za izradu i kontrolu Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

Svrha stručnog usavršavanja je da se kroz teorijsku i praktičnu obuku, na savremen i kvalitetan način, izvrši kontinuirano usavršavanje znanja lica koja će obavljati ili obavljaju poslove bezbednosti i zdravlje na radu.

Osnovni cilj edukacije je stručno usavršavanje znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu koja su neophodna u procesu obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa aktuelnim i prepoznatim potrebama društva. Кroz ovaj vid obuke, kandidati unapređuju stručne kompetencije za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pregleda i provere opreme za rad, stiču sposobnost za unapređenje kvaliteta obavljanja poslova i za efikasnu praktičnu primenu novih znanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Program obuke je zasnovan na domaćem i međunarodnom normativnom uređenju sistema bezbednosti i zdravlja na radu (međunarodni sporazumi, domaći zakoni, pravilnici i uredbe) koji se direktno i indirektno odnose na bezbednost i zdravlje na radu i savremenom edukacionom programu koji prati trendove i tokove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Program obuke usmeren je ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju temeljno poznavanje i razumevanje uloge lica za bezbednost i zdravlje na radu kao nosioca poslova bezbednosti i zdravlja na radu u preduzeću (organizaciji). Кroz predmetnu obuku kandidati stiču sposobnosti za analizu radnih aktivnosti radi prepoznavanja opasnosti i štetnosti na radu, procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i primene mera zaštite u skladu sa zahtevima propisa, radi eliminacije utvrđenih opasnosti i štetnosti ili njihovog smanjivanja na prihvatljiv nivo.

protection helmet 1427431 1919x1397

Uspešnom realizacijom Programa obuke, polaznici stiču sledeće specifične kompentencije:

  • Sposobnost primene novih propisa i dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Sposobnost pravilne primene normativnih zahteva za opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Sposobnost prepoznavanja pojava ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu, identifikacije opasnosti i štetnosti na radnom mestu i primene mera zaštite ljudi, materijalnih resursa i životne sredine.
  • Sposobnost uspešnog sprovođenja postupka procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

Svi polaznici koji su redovno prisustvovali obuci i koji su sa uspehom položili sve predviđene testove, dobijaju potvrdu o pohađanju specijalizovane obuke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, čime značajno povećavaju lične kompetencije i sposobnosti za efikasnije polaganje stručnog ispita u okviru Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, odnosno Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Praktična nastava i provera znanja:

  • Izvođenje vežbi putem radionice za rešavanje problema iz prakse primenom stečenih znanja- studije slučaja.
  • Polaganje stručnog ispita rešavanjem testova i zadataka.

Ukupno trajanje programa obuke: 25 časova (5 radnih dana po 5 časova).

Uz prijavu za obuku za polaganje stručnog ispita za poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu, kandidat prilaže sledeću dokumentaciju:

1.  fotokopiju diplome;  

2. fotokopiju lične karte ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte.

Osnovna literatura: Normativna dokumenta predviđena aktuelnim Pravilnikom o programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu i Programom za polaganje stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu (međunarodni sporazumi i konvencije, zakoni, pravilnici i uredbe). Prezentacioni materijal sa predavanja u adekvatnom obliku.

Nastavne metode: predavanja, vežbe, diskusije.

Metod praćenja napredovanja polaznika: redovnost prisustva i vrednovanje učešća polaznika u nastavi (pripremljenost za nastavu, diskusija, postavljanje pitanja i davanje odgovora), od strane kompetentnih predavača.

Polaganje stručnog ispita: rešavanje testova i zadataka.

Način ocenjivanja: polaznik je uspešno položio ispit ukoliko ostvari najmanje 51 % tačnih odgovora na postavljena pitanja na završnom ispitu.

Cena kompletne obuke iznosi 30.000 rsd (pdv uključen u cenu). Za grupne i prijave većeg broja polaznika odobravamo posebne popuste od 10 do 20%.

Кontakt za prijavu i informacije

Centar za obrazovanje Braća Stamenković

Mitropolita Petra br.8

Palilula

11 000 Beograd

011 2764428

065 2292220

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.